מרכז מגה לעסקים | הדמיה

החזון של מגה אור

קבוצת מגה אור החזקות שואפת לצמיחה נרחבת, תוך שמירה על נקודות החוזק בחברה, שהן:

שמרנות

עמידה בהתחייבויות בד בבד עם הרחבת מצבת הנכסים המניבים, תוך ניהול פיננסי ותזרימי שקול ושמירה
על איתנות וזהירות.

פיזור גיאוגרפי

פריסת נכסים מניבים בכל רחבי הארץ.

תפוסה גבוהה

שיעורי תפוסה גבוהים ממגוון שוכרים איתן, לאורך שנים.

עומסים נמוכים

עומסי שכ”ד ודמי ניהול נמוכים ביחס לפדיון.

ניהול מקצועי

מטה ניהול מצומצם בעל ניסיון מוכח בייזום וניהול פרויקטים ונכסים מניבים.
בכוונת הקבוצה לרכוש ולהקים מרכזים מסחריים ולוגיסטיים חדשים בכל רחבי הארץ, תוך חיזוק המותג
"מגה אור” במטרה להשיג גידול מתמיד ברווחים ולהעלות את ערך החברה עבור המשקיעים.
    כל הזכויות שמורות לחברת מגה אור החזקות.