מצגת דוחות כספיים

  • מצגת דוחות כספיים, לשנת 2018

    הורדה
  • מצגת דוחות כספיים, רבעון ראשון לשנת 2019

    הורדה
  • מצגת דוחות כספיים, רבעון שני לשנת 2019

    הורדה
כל הזכויות שמורות לחברת מגה אור החזקות.