מצגת דוחות כספיים

 • מצגת דוחות כספיים, לשנת 2018

  הורדה
 • מצגת דוחות כספיים, רבעון שלישי לשנת 2018

  הורדה
 • מצגת דוחות כספיים, רבעון שני לשנת 2018

  הורדה
 • מצגת דוחות כספיים , רבעון ראשון לשנת 2018

  הורדה
כל הזכויות שמורות לחברת מגה אור החזקות.