מגה אור וולפסון חולון

דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה

בעלים ויו"ר הדירקטוריון

דירקטור בלתי תלוי

דירקטור

דירקטור חיצוני

דירקטורית חיצונית
    כל הזכויות שמורות לחברת מגה אור החזקות.