מרכזי ניהול מגרש 12 א' מודיעין

דירקטוריון החברה

דירקטוריון החברה

בעלים ויו"ר הדירקטוריון

דירקטור בלתי תלוי

דירקטור

דירקטור חיצוני

דירקטורית חיצונית
    כל הזכויות שמורות לחברת מגה אור החזקות.