מידע על ניירות ערך מגה אור החזקות

חברת מגה אור החזקות הוקמה ע"י מר צחי נחמיאס בשנת 2003 באזור התעסוקה בשילת.
בשנת 2007 הונפקה בבורסה לני"ע בתל אביב והפכה ציבורית.
החברה מתמקדת בייזום, פיתוח, והשבחה של מרכזים מסחריים
ולוגיסטיים בישראל.
פעילותה של קבוצת מגה אור החזקות מבוצעת באמצעות חברת האם וחברות בנות.
מניית מגה אור החזקות נסחרת בבורסת תל אביב , במדד תל אביב 125.


    כל הזכויות שמורות לחברת מגה אור החזקות.