מידע פיננסי אודות החברה

קבוצת מגה אור החזקות עוסקת בייזום וניהול של נדל"ן מניב, בתחום המרכזים המסחריים והמרכזים הלוגיסטיים בישראל.
לקבוצה 32 נכסים מניבים המתחלקים ל- 21 מרכזים מסחריים קיימים מניבים, בהיקף של כ- 136 אלף מ"ר,
וכן-  11 מרכזי ניהול תעשייה ולוגיסטיקה מניבים בהיקף של כ- 180 אלף מ"ר בתפוסה של 99% .
לקבוצה 13 מרכזים בפיתוח בהיקף של כ– 200 אלף מ"ר אשר צפויים להיפתח במהלך שנת 2018 ועד לתום 2019/Q2. 
 
למידע אודות דיווחי החברה באתר מאיה
 
 
 

    כל הזכויות שמורות לחברת מגה אור החזקות.