מרכזי ניהול מגרש 12 א' מודיעין BIG מגה אור צ'ק פוסט
מרכזים לוגיסטיים מניבים
כל הזכויות שמורות לחברת מגה אור החזקות.